Перейти до вмісту

Посібник “Органайзер учителя НУШ (інноваційний підхід у вивченні української мови в 5 класі)”

Посібник містить 6 розділів: «Лексикологія. Фразеологія», «Фонетика. Графіка. Орфоепія», «Орфографія», «Синтаксис: словосполучення, речення», «Синтаксис (текст). Пунктуація», «Розвиток мовлення: жанри мовлення, спілкування, текст». Це система лінгвістичних вправ, спрямованих на формування в учнів 5 класу десятьох ключових компетентностей. Завдання нестандартні, унікальні, практично зорієнтовані, пов’язані з різними життєвими ситуаціями. Кожен із розділів має таку структуру: «Мислимо позитивно! (емоційне налаштування)», «Робота з карткою особистісного розвитку», «Пригадаймо все! (повторення вивченого в 1-4 класах)», «Співпрацюймо онлайн! («перевернуті уроки»)», «Формуймо ключові компетентності!», «Працюймо результативно! (діагностичні роботи)», «Онлайн-інтерактив (онлайн-тести, ігри, інтерактивні аркуші, плакати, квести)», «Аналізуймо власне «Я»! (рефлексія)». Усього створено 393 вправи. Теоретичний матеріал пояснено в 65 відеоуроках. Практичні завдання унаочнені 47 таблицями, 27 зразками інфографіки, 24 схемами, 14 «хмарами слів», 12 ребусами, 7 коміксами. З метою формування практичних умінь та навичок учнів авторським колективом було створено 88 карток, 92 онлайн-вправи, покликання на які зашифровано в QR-кодах. Посібник містить 12 діагностичних (контрольних) робіт у формі тестових завдань (8 – із вибором однієї відповіді, 2 – на встановлення відповідностей). Також представлено добірку авторських вправ для формувального оцінювання.

Посібник “Органайзер учителя НУШ (інноваційний підхід у вивченні української мови в 6 класі)”

Посібник містить 11 розділів: «Краса й багатство української мови», «Будова слова. Орфографія», «Словотвір. Орфографія», «Морфологія. Орфографія. Іменник», «Морфологія. Орфографія. Прикметник», «Морфологія. Орфографія. Числівник», «Морфологія. Орфографія. Займенник», «Розвиток мовлення. Інформація», «Розвиток мовлення. Текст», «Розвиток мовлення. Жанри мовлення», «Розвиток мовлення. Спілкування». Це система лінгвістичних вправ, спрямованих на формування в учнів 6 класу одинадцятьох ключових компетентностей. Завдання нестандартні, унікальні, практично зорієнтовані, пов’язані з різними життєвими ситуаціями. Кожен із розділів має таку структуру: «Мислимо позитивно! (емоційне налаштування)», «Пригадаймо все! (повторення вивченого в 1-4 класах)», «Формуймо ключові компетентності!», «Працюймо результативно! (діагностувальні роботи)», «Онлайн-інтерактив (онлайн-тести, ігри, інтерактивні аркуші, квести)», «Аналізуймо власне «Я»! (рефлексія)». Усього створено 310 вправ.  Практичні завдання унаочнені 239 ілюстраціями, картками, 106 зразками яскравої інфографіки, 60 схемами, 22 таблицями,  14 ребусами, 13 коміксами, 8 філвордами, 3 «хмарами слів». З метою формування практичних умінь та навичок учнів авторським колективом було створено 102 онлайн-вправи, покликання на які зашифровано в QR-кодах. Посібник містить 11 діагностувальних (контрольних) робіт у формі тестових завдань. До всіх завдань є відповіді. Також представлено добірку авторських вправ для формувального оцінювання.

Посібник «Шість кроків до читацької грамотності (навчально-методичний посібник з української літератури для 6 класу)»

Посібник містить 11 розділів: «Художня література як вид мистецтва», «Міфи прадавньої України», «Народні пісні. Календарно-обрядові пісні», «Мудрість байки», «Ліричні послання Україні», «Різдвяні дива», «Романтика пригод і фантастики», «Поетичне бачення світу», «Дитинство видатних українців», «Гумор і сатира», «Повторення вивченого». Це система інтерактивних завдань з української літератури для учнів та учениць 6 класу. Кожна тема заняття розроблена в контексті компетентнісного й діяльнісного підходів. До всіх художніх творів, що вивчаються в 6 класі за програмою Т. Яценко та ін., розроблено блок завдань / запитань за таксономією Б. Блума – Л. Андерсона. Завдання нестандартні, унікальні, практично зорієнтовані, пов’язані з різними життєвими ситуаціями. Кожна навчальна тема має таку структуру: «Емоційне налаштування», «Мотиваційний гачок», «Теорія літератури», «Цікаві факти про письменника», «Перевірка знань щодо життєпису письменника», «Аналіз тексту за таксономією Б. Блума – Л. Андерсона», «Літературний паспорт», «Рефлексія», «Домашнє завдання». Наприкінці розділів є тести для самоперевірки, онлайн-тести, чеклісти. У посібнику представлені розробки уроків позакласного читання, літератури рідного краю, сучасної української літератури. До уроків розвитку мовлення та проєктної роботи розроблені практичні рекомендації. Усього створено 674 вправи. Посібник відповідає потребам покоління альфа: кожна сторінка візуалізована, містить цікаві й інтерактивні завдання, QR-коди з покликанням на сервіси штучного інтелекту. Усього створено 111 карток «Аналіз тексту», 101 ілюстрація ШІ, 20 карток «Рефлексія», 40 схем, 40 літературних паспортів, 32 картки «Цікаві образи письменників», 36 карток «Знайди зайве», 12 карток «Емоційне налаштування», 22 чеклісти, 7 карток «Мотивація навчання», 18 пазлів, 23 зразки інфографіки, 15 таблиць, 6 кубики Блума, 6 асоціативних карток, 4 схеми SWOT-аналізу, 4 анкети письменників, 3 хмари слів, 2 кросворди, 3 ментальні карти, 2 ребуси, 2 колеса життєвого шляху письменника, 2 фішбоун, 1 комікс,  1 онлайн-книга, 1 танграм, 1 артбук, 1 стрічка часу, 1 доміно.  Посібник містить 10 діагностувальні (контрольні)  роботи, 10 контрольних чеклістів, 10 онлайн-ігор та 2 підсумкові семестрові тест. Представлено добірку авторських вправ для формувального оцінювання. У додатках розміщено календарне планування, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та учениць, відповіді до завдань.

Посібник містить 10 розділів: «Теорія літератури», «УНТ», «Давня українська література», «Українська література ІІ половини ХVІІІ – початку ХХ століття», «Українська література ХХ століття», «Сучасна українська література», «Завдання ЗНО нового типу (аналіз ліричного твору)», «Відеотека», «Узагальнення вивченого (самоперевірка)», «Практичні рекомендації щодо вивчення української літератури». Теоретичний матеріал подано у вигляді таблиць, схем, інтелект-карт. Кращому сприйняттю й запам’ятовуванню матеріалу сприяють артбуки, меми, комікси, літературні пазли, флешкартки, цитатники. Порівняльні таблиці, узагальнювальна інфографіка спрямовані на активізацію аналітичного мислення учнів та формулювання самостійних висновків. З метою узагальнення вивченого та формування практичних умінь під час підготовки учнів до ЗНО до кожного розділу розроблено авторські тести та ряд інтерактивних завдань, дібрані завдання ЗНО різних років. Перевірити свій рівень знань, умінь, навичок учень / учениця, студент / студентка зможуть за допомогою онлайн-тестів, онлайн-ігор, інтерактивних аркушів, покликання на які зашифровано в QR-кодах.
Посібник містить 12 зразків аналізу поетичного твору за новим форматом іспиту, відеотеку (позитивні афірмації, релаксації, літературні хвилинки, переказ та аналіз текстів), практичні рекомендації щодо вивчення української літератури та підготовки до ЗНО.
Формат посібника – друкований, кольоровий.
Кількість сторінок – близько 900.

Посібник “Знай українську! (сучасний підхід у підготовці до ЗНО)”

Посібник містить 9 розділів: «Фонетика. Графіка. Орфоепія», «Орфографія», «Лексикологія. Фразеологія», «Морфеміка. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис. Пунктуація», «Стилістика», «Розвиток мовлення», «Практичні рекомендації». Теоретичний матеріал подано у вигляді 418 таблиць, схем, асоціацій. Кращому сприйняттю й запам’ятовуванню матеріалу сприяють 79 мемів, 282 зразки інфографіки, 84 комікси, 96 «хмаринок слів», 8 тематичних варіантів доміно. З метою формування практичних умінь та навичок під час підготовки учнів до ЗНО авторським колективом було створено 119 тестів, до кожної теми дібрані 77 завдань ЗНО різних років. Посібник містить 8 зразків аналізу тексту за новим форматом іспиту, а також 14 варіантів написання власного висловлення. Перевірити свій рівень знань, умінь, навичок учень / учениця, студент / студентка зможуть за допомогою онлайн-тестів, онлайн-ігор, інтерактивних аркушів, покликання на які зашифровано в 129 QR-кодах. Посібник призначений для учнів 10-11 класів, студентів, учителів / викладачів української мови, репетиторів та всіх, хто прагне досконало вивчити українську мову.

Лінгвістична гра “Музика – мова душі (повторення синтаксису)”

Мета гри: повторити синтаксис простого й складного речення, розвивати в учасників та учасниць гри любов до України, повагу до творчості вітчизняних співаків. Матеріал для гри – цитати з пісень українських виконавців.
Учасники та учасниці гри: учні 9-11 класів, студенти училищ, коледжів, інститутів чи університетів; учителі, які прагнуть саморозвитку.
Що входить до гри?
  • 1 ігрове поле (50 кроків);
  • 1 гральний кубик;
  • білі картки (завдання практичного характеру);
  • жовті картки (завдання теоретичного характеру);
  • зелені картки (творчі завдання);
  • мішечок;
  • 2 фішки;
  • грамота (електронний варіант).

Вартість – 400 грн. Подарунок: електронна презентація гри.