ЛЕКСИКОЛОГІЯ

ФРАЗЕОЛОГІЯ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА

ОРФОЕПІЯ

ОРФОГРАФІЯ

СИНТАКСИС

ПУНКТУАЦІЯ

РМ. ІНФОРМАЦІЯ

РМ. ТЕКСТ

РМ. ЖАНРИ МОВЛЕННЯ

РМ. СПІЛКУВАННЯ