Перейти до вмісту

WEPIE-event для освітян

Запрошуємо освітян узяти участь у Міжнародному благодійному проєкті від “Школи успіху”! Кошти, зібрані на WEPIE-event «Інноваційні практики у світовому освітньому процесі: навчання без кордонів» (25-26 червня 2022 р.), будуть переказані на рахунок ЗСУ! Долучайтеся!
TOPIC OF THE EVENT: «Innovative practices in the global educational process: learning without borders»
ФОРМАТ ЗАХОДУ: WEPIE-event для освітян, що працюють за покликом душі й серця (це онлайн-захід, відбудеться в ZOOM-конференції).
EVENT FORMAT: WEPIE-event for educators working guided by the soul and heart’ calling (this is the online event which will take place in the ZOOM-conference).
WEPIE:
W – world;
E – education;
P – practice;
I – innovation;
E – experience.
ДАТА ПРОВЕДЕННЯ: 25-26 червня 2022 року.
DATE: June 25-26, 2022..
ЗМІСТ ЗАХОДУ: це захід про те, як освітяни, що перебувають в Україні чи за кордоном, поширюють інноваційний досвід.
CONTENT OF THE EVENT: this is the event about how educators in Ukraine or abroad disseminate innovative experiences.
ТЕМАТИКА ВИСТУПУ: педагогічні інновації, унікальні освітні проєкти, співпраця із зарубіжними партнерами, підтримка українських учнів, учителів / викладачів, ЗСУ в умовах війни тощо.
TOPICS OF THE SPEECH: pedagogical innovations, unique educational projects, cooperation with foreign partners, support of Ukrainian students, teachers, the Armed Forces of Ukraine in wartime, etc.
ТРИВАЛІСТЬ ВИСТУПУ: 15-20 хвилин.
PERFORMANCE DURATION: 15-20 minutes.
ФОРМАТ ВИСТУПУ: красномовний виступ у стилі ТЕD.
SPEECH FORMAT: eloquent TED-style speech.

Кошти, зібрані на Міжнародному благодійному WEPIE-event «Інноваційні практики у світовому освітньому процесі: навчання без кордонів» (25-26 червня 2022 р.), будуть переказані на рахунок ЗСУ! Долучайтеся!
💙💛Оплатити 100 грн: https://secure.wayforpay.com/button/bb01a050b686e
💙💛Оплатити більшу суму:
Картка “Приват”: 5169 3305 1639 5156.
Одержувач платежу: ФОП Бутурлим Тетяна Іванівна
Код отримувача: 2990915340
Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA183052990000026003026305499
Призначення: міжнародний благодійний проєкт
Бажаємо всім миру, добробуту та щасливого майбутнього!
Усе буде Україна!
#Освітній_центр_Школа_успіху_Ніжин_Бутурлим_МАксимова_освітній_фронт_міжнародний_благодійний_проєкт
#Ні_війні_в_Україні
#З_Україною_в_серці
#Разом_ми_сильні_та_непереможні

СПІКЕРИ ТА СПІКЕРКИ ОНЛАЙН-ІНТЕНСИВУ

ФОРМАТ ВИСТУПУ: красномовний виступ у стилі ТЕD.

SPEECH FORMAT: eloquent TED-style speech.

 • Цікава тема.An interesting topic. 
 • Структурованість виступу: вступ – основна частина (3 основні послання авдиторії) – висновок.

Structure of the speech: introduction – the main part (3 main messages to the audience) – conclusion.

 • Лаконізм.  
 • Чітке формулювання тези.Clear wording of the thesis. 
 • Наведення конкретних аргументів (аргументи слід наводити поступово, один за одним).

Presenting specific arguments (arguments should be presented gradually, one after the other).

 • Аналіз проблеми. Problem analysis. 
 • Спонукання слухачів до роздумів (відповісти питання), активної роботи (виконати мінізавдання).

Encouraging students to think (answer questions), active work (perform mini-tasks).

 • Наведення статистичних даних.   

Presentation of statistic data.

 • Зв’язок з авдиторією (зоровий контакт, гумор, чуттєвість).

Audience communication (eye contact, humour, sensitivity).

 Щирість, відкритість.Sincerity, openness.

 • Оратор не має показати, що він знає більше, навпаки – розпалити цікавість.

The speaker should not show that he knows more, on the contrary – to arouse curiosity.

 • Сторітеллінг: героєм має бути особа, якій авдиторія буде співпереживати; драматизм (інтрига, цікавість); правильний рівень деталізації; розв’язка, яка задовольнить авдиторію (смішна, хвилююча, така, що відкриває смисл).

Storytelling: the hero should be a person whom the audience will emphathize with; drama (intrigue, curiosity); the right level of detail; a solution that will satisfy the audience (funny, exciting, meaningful). 

 • Використання прикладів із власного досвіду чи прикладів з історії людства.

Use of theexamples from personal experience or examples from human history. 

 • Слайди презентації мають містити лише опорні картинки / світлини, фрази, відео, аудіо, графіку, що відповідають концепції виступу.

Presentation slides should contain only supporting pictures / photos, phrases, videos, audio, graphics that correspond to the concept of the speech. 

 • Кількість слів у виступі – близько 3000.

The number of words in the speech is about 3000. 

 • Остання фраза має закарбуватися в пам’яті слухачів.

The last phrase should be engraved in the memory of the listeners. 

 • Оригінальність.
 • Вільне володіння текстом.Free possession of the text. 
 • Переконання: мета будь-якого публічного виступу – змінити щось у свідомості слухачів, тому потрібно переконати їх у своїй правоті засобами експресивності виступу, візуалізації, аргументації.

Persuasion: the purpose of any public speech – to change something in the minds of listeners, so you need to convince them of your rightness by means of expressiveness of speech, visualization, argumentation.